Oudercommissie

Op alle locaties hebben wij een oudercommissie. Deze oudercommissie bestaat uit minimaal twee ouders. Elke ouder die de christelijke identiteit van onze peuterspeelzaal onderschrijft, kan lid worden van de oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen. Bovendien denken ze met het management mee over een verdere ontwikkeling en verbetering van de pedagogische kwaliteit van de organisatie. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de organisatie. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De oudercommissie heeft een reglement vastgesteld dat bestaat uit twee delen: het algemene reglement en het huishoudelijk reglement.

Wilt u de reglementen lezen? Klikt u dan op een link:
Reglement Oudercommissie huishoudelijk De Flierefluiter.pdf
Reglement Oudercommissie De Flierefluiter Merwedestraat.pdf
Reglement Oudercommissie De Flierefluiter Noordstraat.pdf
Reglement Oudercommissie De Flierefluiter Pauwtjesmolen.pdf