Ouderbetrokkenheid

Wij vinden ouderbetrokkenheid heel belangrijk en kijken steeds wat wij kunnen verbeteren. Ook wordt hierover gesproken binnen de oudercommissie. Ons streven is dat u tevreden bent over de ouderbetrokkenheid op De Flierefluiter.
In ons beleidsplan vindt u meer informatie over ouderbetrokkenheid.