Corona nieuws:

22 november 2021
Helaas zijn er veel besmettingen op dit moment, daarom vragen wij alle ouders hun peuter bij de deur gedag te zeggen.
Helaas hebben we dit besluit, in overleg met gemeente en directies van alle scholen, moeten nemen. Zo zijn er minder contacten tussen ouders onderling en met de pedagogisch medewerksters. Zo hopen we dat wij open kunnen blijven en de peuters de opvang gewoon kunnen blijven bezoeken!
Natuurlijk mogen de ouders van de peuters die bij ons (gaan) starten wel even mee naar binnen. Het welbevinden van de peuters staat hierbij voorop.