Kerk-school-gezin project januari 2023

18 januari 2023
Het thema van de Kerk-school-gezin is dit jaar "allesoverhoop". De peuters luisteren naar Bijbelverhalen, zingen en knutselen bij dit thema. Centraal staat het verhaal van Jozef, Genesis 37 t/m 45. (zie nieuwsbrief)
De scholen doen ook mee met dit project van 23 t/m 27 januari a.s. U bent op zondag 29 januari in diverse kerken van harte welkom om te horen over dit thema. Graag tot ziens!