Ziekte en zorg

Als uw peuter ziek is, laat u uw kind natuurlijk thuis. Bij kinderen op jonge leeftijd brengt het samen komen in groepen altijd een verhoogd risico op infectie met zich mee. Een ziek kind kan daarom niet worden toegelaten op de peuteropvang.Het is in het belang van uweigen kind - en van alle andere peuters - dat uw kind de gebruikelijke inentingen heeft gekregen.

Als uw kind op de peuteropvangziek wordt, proberen wij het zo goed mogelijk te verzorgen. Erwordt in ieder geval contact met de oudersopgenomen en bij geen gehoor wordt het door u opgegeven noodnummer gebeld. Het kan in spoedgevallen noodzakelijk zijn medische hulp in te roepen of met het kind naar de huisarts te gaan. In dergelijke gevallen wordt zo snel mogelijk contact met u gezocht.

U kunt op het plaatsingsformulier aangeven of uw peuter eenziekte of allergie heeft. Zo kunnen de medewerksters hier rekening mee houden.

Indien uw kind medicijnen nodig heeft tijdens het spelen op de peuterspeelzaal, dan vult ueen "medicatieformulier" in.De leidsters weten dan precies wanneer het kind medicijnen nodig heeft, in welke hoeveelheid en hoe het toegediend moet worden. Het formulier is verkrijgbaar op de locatie.

Daarnaast kunnen er zich in de thuissituatie momentenvoordoen die veel indrukmaken op uw kindof er voor zorgen dat hij/zij prikkelbaar wordt.U kunthierbij denken aan: een ziek gezinslid, een ouder die naar het ziekenhuis moet, een sterfgeval, een vriendje dat gaat verhuizen, etc. Wanneer u merkt dat uw kindeen gedragsverandering vertoont, verzoeken wij u ditte besprekenmet de medewerksters. Zij kunnen hier rekening mee houden in de benadering van uw kind en eventueel extra aandacht geven alsuw peuter dat nodig heeft.Vanzelfsprekend gaan wij integer en vertrouwelijk ommet uw informatie.

Alle leidsters zijn in het bezit van een BHV diploma en kinder-EHBO. Zij worden jaarlijks "bijgeschoold". Ook wordt onze verbandkoffer regelmatig nagekeken door een deskundige.