Ouderpagina

Welkom op de ouderpagina.

Onder de verschillende items in het submenuvindt u allerlei praktische zakendie u alsouder moet weten. Wij vragen u deze "leefregels" aandachtig door te lezen enhiermee rekening te houden wanneer uw kind komt spelen op 'De Flierefluiter'.
Daarnaast vindt u hier informatie over onze oudercommissie enouderbetrokkenheid. Ons beleidsplan kunt u vinden onder "organisatie" op de site.

Kalender

22 februari 2021
Voorjaarsvakantie
10 maart 2021
Biddag
02 april 2021
Paasvakantie
Meer Kalender