Inschrijving

Onzepeuteropvangwordt bezocht door peutersmet een leeftijd van ruim 2 jaar tot op het moment datzij naar de basisschool kunnen.Meestal is ditdirectna hun 4de verjaardag.
Uw peuter kan worden ingeschreven vanaf hetmoment dat hij/zij1 jaar oud is.U dient hiervoorhetinschrijfformulier volledig ingevuldbij ons in te leveren, per post of per e-mail.U kunt het inschrijfformuliertelefonischen via e-mail aanvragen, of download hier:
Inschrijfformulier Flierefluiter .docDe peuters worden geplaatst op volgorde van aanmelding, m.u.v. indicatiegevallen en peuters die verhuisd zijn uit een andere gemeente en daar al een peuteropvangbezochten.

Nog makkelijker: op de homepage (onderaan) kunt u direct uw peuter inschrijven!


U kunt op het inschrijfformulier aangeven welke dagdelen uw voorkeur hebben.De dagdelen waaruit u kunt kiezen zijn:

Maandagochtend/Donderdagmiddag (2x spelen per week)
Maandagmiddag/ Donderdagochtend (2x spelen per week)
Dinsdagochtend/Vrijdagmiddag (2x spelen per week)
Dinsdagmiddag/Vrijdagochtend (2x spelen per week)
Woensdagochtend (1x spelen per week)
Dinsdagochtend (1x spelen per week)
(na overleg zijn andere combinatiesmogelijk)