Betaling

De Flierefluiter is een peuteropvang, voorheen waren wij peuterspeelzaal. Er is hierdoor niet veel veranderd, maar wel isde betaling van de ouderbijdrage anders dan voorheen. De bijdrage isinkomensafhankelijk,wat betekent dat de hoogte van de toeslag die u krijgt, afhangt van het (gezamenlijke) verzamelinkomen.

Twee verdieners en alleenstaande werkende ouders/verzorgers kunnen bij de Belastingdienst de (inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl De toeslag ontvangt u zelf; u betaalt het volle bedrag aan de peuteropvang. De overige ouders/verzorgers die geen Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst krijgen, hebben rechtop de gemeentetoeslag voor peuteropvang viawww.hardinxveld-giessendam.nlDe toeslag ontvangt u zelf; u betaalt het volledige bedrag aan de peuteropvang.Op de site van de gemeenteHardinxveld vindt u eenrekenhulp om uw toeslag te berekenen.
Heeft uw kind een VVE indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan mag uw kind tot 6keer komen spelen. U betaalt de helftzelf, de andere helft wordtbetaald door de gemeente.
Vastebedragen:1x spelen ochtend€ 84,60 / middag € 65,99 per maand
2x spelen € 150,59 per maand
Per januari 2023: 1x spelen ochtend € 104,65 en middag € 82,23 per maand
2x spelen € 186,88 per maand
(De prijs is wat hoger met name door de langereopeningstijden!)

Deouderbijdragewordtvoorafvan ubankrekeningafgeschreven.

Bij plaatsing van uw peuter gaan wij er van uit dat uw kind op (of rond) de datum dat hij/zij 4 jaar wordt naar de basisschool zal gaan. De automatisch incasso wordt dan vanzelf stopgezet. Wanneer uw kind de peuteropvangechter eerderverlaat, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand.
Als uw kind nog niet naar school kanwanneer hij/zij 4 jaar is geworden, mag uw kind op de peuteropvangblijven. De betaling loopt dan door tot vertrek.

Gegevensopeenrij:
LRKP registratienr.: 154635765 (Merwedestraat) 192414392 (Noordstraat)
645993748 (Pauwtjesmolen)

Iban:NL25 RABO 0301 9288 86 KvK 24379078