Ouderpagina

Welkom op de ouderpagina.

Onder de verschillende items in het submenuvindt u allerlei praktische zakendie u alsouder moet weten. Wij vragen u deze "leefregels" aandachtig door te lezen enhiermee rekening te houden wanneer uw kind komt spelen op 'De Flierefluiter'.
Daarnaast vindt u hier informatie over onze oudercommissie enouderbetrokkenheid. Ons beleidsplan kunt u vinden onder "organisatie" op de site.

Kalender

23 december 2019
Kerstvakantie
24 februari 2020
Voorjaarsvakantie
11 maart 2020
Biddag
Meer Kalender