Inschrijving

Onzepeuteropvangwordt bezocht door peutersmet een leeftijd van ruim 2 jaar tot op het moment datzij naar de basisschool kunnen.Meestal is ditdirectna hun 4de verjaardag.
Uw peuter kan worden ingeschreven vanaf hetmoment dat hij/zij1 jaar oud is.U dient hiervoorhetinschrijfformulier volledig ingevuldbij ons in te leveren, per post of per e-mail.U kunt het inschrijfformuliertelefonischen via e-mail aanvragen, of download hier:Inschrijfformulier Flierefluiter .docDe peuters worden geplaatst op volgorde van aanmelding, m.u.v. indicatiegevallen en peuters die verhuisd zijn uit een andere gemeente en daar al een peuteropvangbezochten.

Nog makkelijker: op de homepage (onderaan) kunt u direct uw peuter inschrijven!


U kunt op het inschrijfformulier aangeven welke dagdelen uw voorkeur hebben.De dagdelen waaruit u kunt kiezen zijn:

Maandagochtend/Donderdagmiddag (2x spelen per week)
Maandagmiddag/ Donderdagochtend (2x spelen per week)
Dinsdagochtend/Vrijdagmiddag (2x spelen per week)
Dinsdagmiddag/Vrijdagochtend (2x spelen per week)
Woensdagochtend (1x spelen per week)
(na overleg zijn andere combinaties soms mogelijk)

Kalender

23 december 2019
Kerstvakantie
24 februari 2020
Voorjaarsvakantie
11 maart 2020
Biddag
Meer Kalender