Dagindeling

Kinderen spelen in vaste stamgroepen; met dezelfde kinderen en vaste juffen. Elke groep bestaat uit maximaal 16 kinderen.

08.30 uur-09.00 uur Inloop voor peuter en ouder/verzorger; vrij spel.
09.00 uur We gaan in de kring zitten. We beginnen de dag met een “bidliedje” en lezen een verhaal. Regelmatig is er een spel of een gesprek over een thema. Daarna mogen de kinderen kiezen waar ze mee gaan spelen of knutselen.
10.00 uur We gaan opruimen en tijd voor een toiletbezoek.
10.15 uur We gaan aan tafel om een biscuitje te eten en wat te drinken. We lezen hierna het bijbelverhaal en zingen liedjes.
10.45 uur Het aanbieden van een activiteit binnen of buiten. Bewegingsspelletjes, peutergym, etc.
11.15 uur Eindkring (soms verjaardagviering of afscheid).
11.30 uur "Dankliedje" en we gaan weer naar huis.

Voor de middag geldt hetzelfde programma, uiteraard met andere tijden. 
Bij "inschrijving" vindt u informatie over de dagdelen.

Wij zijn gesloten tijdens de schoolvakanties. U kunt de data terug vinden op de kalender.

 

Kalender

19 april 2019
Paasvakantie
22 april 2019
Meivakantie
30 mei 2019
Hemelvaart
Meer Kalender