Betaling

Vanaf 1 juli 2015 valt onze peuterspeelzaal onder de Wet Kinderopvang, daardoor zijn wij peuteropvang geworden. Er is hierdoor niet veel veranderd, maar wel is de betaling van de ouderbijdrage anders dan voorheen. De bijdrage is inkomensafhankelijk, wat betekent dat de hoogte van de toeslag die u krijgt, afhangt van het (gezamenlijke) verzamelinkomen. 

Twee verdieners en alleenstaande werkende ouders/verzorgers kunnen bij de Belastingdienst de (inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag aanvragen via  www.toeslagen.nl  De toeslag ontvangt u zelf; u betaalt het volle bedrag aan de peuteropvang. De overige ouders/verzorgers die geen Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst krijgen, hebben recht op de gemeentetoeslag voor peuteropvang via www.hardinxveld-giessendam.nl De toeslag ontvangt u zelf; u betaalt het volledige bedrag aan de peuteropvang. Op de site van de gemeente Hardinxveld vindt u een rekenhulp om uw toeslag te berekenen. 
Heeft uw kind een VVE indicatie gekregen van het consultatiebureau, dan mag uw kind 4 keer komen spelen. U betaald 2 dagdelen zelf, de andere 2 dagdelen worden betaald door de gemeente.
Vaste  bedragen: 1x spelen ochtend  80,20 / middag 60,15   
                            2x spelen 140,35   
                            4x spelen 140,35  (+ 2x spelen gesubsidieerd)

De ouderbijdrage wordt vooraf van u bankrekening afgeschreven. De eerste maand betaalt u eenmalig 6,00 inschrijfgeld.

Bij plaatsing van uw peuter gaan wij er van uit dat uw kind op (of rond) de datum dat hij/zij 4 jaar wordt naar de basisschool zal gaan. De automatisch incasso wordt dan vanzelf stopgezet. Wanneer uw kind de peuteropvang echter eerder verlaat, hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. 
Als uw kind nog niet naar school kan wanneer hij/zij 4 jaar is geworden, mag uw kind op de peuteropvang blijven. De betaling loopt dan door tot vertrek.

Gegevens op een rij:LRKP registratienr.: 154635765 (Merwedestraat)  192414392 (Noordstraat) Rabobank: Iban:NL25 RABO 0301 9288 86 KvK 24379078

Kalender

19 april 2019
Paasvakantie
22 april 2019
Meivakantie
30 mei 2019
Hemelvaart
Meer Kalender