Pedagogisch beleidsplan en privacyreglement

De Flierefluiter is een Christelijke peuteropvang.

Zij grondt zich op de Bijbel als Gods Woord en ontleent daaraan haar normen en waarden.

Onze visie is dat een mens, dus ook een kind, een uniek schepsel van God is. Die alleen werkelijk gelukkig kan zijn wanneer het in een goede relatie met zijn Schepper leeft. Deze visie dragen we uit door het vieren van de Christelijke feestdagen, het vertellen van Bijbelverhalen, maar zeker ook in de dagelijkse omgang met elkaar. Op deze manier hopen wij dat de peuters hierdoor iets mogen zien en ervaren van Gods grote liefde voor hen.

De Flierefluiter wil een veilige en vertrouwde omgeving bieden, waarin peuters worden begeleid, verzorgd en uitgedaagd. Het samenspelen met andere kinderen is daarbij belangrijk, maar ook is er aandacht voor elk kind apart.

In onze peuteropvang willen wij kinderen tussen de 2 en 4 jaar de gelegenheid geven om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dit alles doen we uiteraard volgens de regels en richtlijnen die zijn vastgelegd in ons beleidsplan. Dit beleidsplan ligt ter inzage op onze locatie. U kunt het uiteraard ook direct downloaden: Pedagogisch beleidsplan De Flierefluiter 2018.pdf
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Flierefluiter Merwedestraat 2018 versie 0.2.pdf
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Flierefluiter Noordstraat 2018 versie 0.2.pdf


Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze ouders, kinderen en medewerkers,
dat leest u in ons reglement en in de bijlage:
privacyreglement De Flierefluiter 2018.pdf  en/of Informatiebeveiligingsprotocol 2018 versie 1.0.pdf

 

Kalender

19 april 2019
Paasvakantie
22 april 2019
Meivakantie
30 mei 2019
Hemelvaart
Meer Kalender